informatie over de verzekering


Vraag de psycholoog vooraf wat een gesprek kost en welke mogelijkheden er zijn voor vergoeding van de kosten. Deze mogelijkheden kunnen per psycholoog verschillen en zijn tevens afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Informeren vooraf voorkomt verrassingen nadien.


Vanaf januari 2008 zijn de kosten van de psycholoog in de eerste lijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Wanneer de psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden de kosten van de eerste vijf gesprekken direct vergoed en bent u voor deze gesprekken een eigen bijdrag verschuldigd van 20,-. Soms wordt deze eigen bijdrage vergoed door de aanvullende verzekering. Naast de vijf gesprekken uit het basispakket worden er vanuit de aanvullende verzekering een aantal gesprekken extra vergoed; dit verschilt echter per zorgverzekeraar en per polis. Het is aan te raden dit vooraf na te gaan.


Per 1 januari 2012 is het landelijk eigen risico 220,-. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt, moet u de eerste 220,- altijd zelf betalen.


Wanneer de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u de nota en dient u hem zelf in bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt verschilt per zorgverzekeraar. Het is belangrijk om vooraf te informeren wat uw zorgverzekeraar vergoedt als u een behandeling volgt bij een psycholoog die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar (‘een niet gecontracteerde zorgverlener’). De vergoeding bij een zorgverlener die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar is meestal hoger dan bij een niet- gecontracteerde zorgverlener.


Terug