Algemene informatie


De eerstelijns psycholoog en/of gezondheidszorgpsycholoog

De psycholoog in de eerste lijn is een psycholoog die samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakt. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om u weer op weg te helpen. Andere keren zijn meer gesprekken zinvol. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘zo erg is het nog niet’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog in de eerste lijn u goed helpen!


Eerstelijns psychologische zorg

Psychologische zorg in de eerste lijn is toegankelijk voor iedereen. U kunt zelf bellen voor een afspraak wanneer u een verwijzing hebt gehaald bij uw huisarts. Soms gebeurt het dat de eerstelijns psycholoog, naar aanleiding van uw vraag, aangeeft dat het beter is wanneer u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychotherapeut of een psychiater. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.


Heeft u hier wel eens last van?

Een eerstelijnspsycholoog kan helpen als u last heeft van:


Zo werkt een eerstelijnspsycholoog

De eerste fase van de behandeling (de intake) bestaat uit één tot drie gesprekken. Daarin legt u uw probleem voor, bespreekt de psycholoog met u de voorlopige diagnose en wat eraan gedaan kan worden. Samen werkt u vervolgens aan een herstel. Psychologen in de eerste lijn werken praktisch en probleemgericht. Indien nodig neemt de psycholoog contact op met de huisarts. Gemiddeld zijn zeven à acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek met een psycholoog duurt doorgaans drie kwartier.


Heeft u een psycholoog die kwalitatief goede eerstelijns zorg biedt?

Als u hulp zoekt van een psycholoog in de eerste lijn moet u ervan uit kunnen gaan dat u goed geholpen wordt. Als u contact zoekt met één van de psychologen op deze site bent u verzekerd van een erkende psycholoog die lid is van de Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen (LVE). Dan weet u dat het een psycholoog is die:


Meestal heeft de psycholoog een aanvullende eerstelijns kwalificatie of is daarvoor in opleiding. Dit staat vermeld bij de informatie van de afzonderlijke psychologen.


Klachten

Heeft u een klacht over uw eerstelijnspsycholoog? Bespreek die klacht dan eerst met hem of haar. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE).


Meer informatie

Voor meer informatie over psychologen die goede eerstelijns zorg bieden, kunt u contact opnemen met één van de op deze site genoemde psychologen. U kunt ook contact zoeken met de Landelijke Vereniging voor Eerstelijns psychologen (LVE) op telefoonnummer (020) 667 39 56, of hun website raadplegen: www.lve.nl


Terug