psycholoog zutphen


Smits Psychologie & Psychotherapie

Zaadmarkt 84a

7201KM Zutphen


Telefoon: 0575-574036

Fax: 0575-573862

E-mail: info@smitspsychologie.nl

Website: www.smitspsychologie.nl


Psycholoog/psychologen

Dhr. drs. P. Smits

Profiel

Smits Psychologie en Psychotherapie biedt advies, begeleiding en behandeling aan mensen met (dreigende) psychische klachten. De dienstverlening wordt gekenmerkt door erkende en gekwalificeerde professionals, zorgvuldigheid, laagdrempeligheid en samenwerking met andere professionals in de reguliere gezondheidszorg.


Specialisaties

De hulpverlening van de praktijk richt zich op zorg aan volwassenen. Psychologisch onderzoek kan daar deel van uitmaken. Naast individuele behandeling wordt ook partnerrelatietherapie geboden. In de praktijk is ook een sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam. Cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie zijn in onze praktijk de belangrijkste therapievormen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.


Registraties & Lidmaatschappen

drs. P.G (Paul) Smits (1968) studeerde Humanistiek en Psychologie. Na zijn opleiding is hij werkzaam geweest in de gezondheidszorg, voor het Ministerie van Defensie en op het gebied van arbodienstverlening. Hij is opgeleid en geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), Psychotherapeut (BIG), Eerstelijnspsycholoog (NIP) en Cognitief-gedragstherapeut (VGCt). Daarnaast is hij als gerechtsdeskundige verbonden aan de Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).


Tarieven

Onze dienstverlening wordt doorgaans volledig of vrijwel volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering. Een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is daarvoor wel een voorwaarde. U wordt verzocht deze bij uw eerste afspraak mee te nemen.


Wachttijden

De wachtlijst varieert van 4 tot circa 10 weken. Voor de meest actuele informatie is het aan te raden dat u contact opneemt met de praktijk.